33924163 - 021
سبد خرید 0
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 14 فروردین 1399 در ساعت 0 : 39 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

هرکدام از بیرینگ ها برای منظور خاصی طراحی می شود و به همین دلیل کاربرد ویژه ای دارد برای نمونه بلبرینگ های شیار عمیق قادر به تحمل بار های نیمه سنگین شعاعی و بار عای محوری هستند.اصطکاک در این نوع بلبرینگ ها کم و امکان تولید آنها با دقت زیاد وجود دارد لذا از انها در موتور های الکتریکی کوچک و متوسط استفاده می شود.رولبرینگ های بشکه ای قادر به تحمل بار های بسیار سنگین بوده و دارای خاصیت خود تنظیمی هستند.این ویژه گی آنها را برای کاربرد های سنگین مهندسی که بارها بزرگ و باعث ناهمراستایی شافت می شود مناسب می سازد.مهمترین پارامتر های موثر در خرید بلبرینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فضای موجود

در بیشتر موارد یکی از ابعاد اصلی بیرینگ در طراحی ماشین معین شده است بر همین اساس اندازه های بیرینگ همواره استاندارد است.در شافت های کم قطر از تمامی بیرینگ ها می توان استفاده کرد که متداول ترین نوع آنها بلبرینگ های شیار عمیق است.رولبرینگ های سوزنی نیز در این گونه موارد مناسب هستند.در شافت های قطور رولبرینگ های استوانه ای و مخزوطی و بشکه ای مناسب هستند.بلبرینگ های شیار عمیق در این گونه موارد هم کاربد دارند.در مواردی که فضای شعاعی محدود باشد از بیرینگ های با ضخامت کم باید استفاده نمود نظیر رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی و بیرونی و نیز رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده گروه خاصی از بلبرینگ های شیار عمیق و تماس زاویه ای و رولبرینگ های استوانه ای و بشکه ای در اینگونه موارد کاربرد دارند.وقتی محدودیت فضای محوری داشته باشیم گروه خاصی از رولبرینگ های استوانه ای و بلبرینگ های شیار عمیق در مورد بار های مرکب شعاعی و محوری به کار می روند.اگر در این حالت فقط بار محوری داشته باشیم از رولبرینگ سوزنی کف گرد و رولبرینگ های استوانه ای کف گرد و بلبرینگ های کف گرد می توان استفاده نمود.

بار

مقدار بار

مقدار بار فاکتوریست که معمولا اندازه بیرینگ را تعیین می کند.معمولا رولبرینگ ها بار بیشتری نسبت به بلبرینگ ها تحمل می کنند و نیز بیرینگ هایی که قفسه ندارند دارای قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوعی که قفسه دارند هستند.

جهت بار

بار شعاعی

بیرینگ هایی که قادر به تحمل بار شعاعی هستند تحت عنوان کلی بیرینگ های شعاعی گروه بندی می شوند.بیرینگ های شعاعی معمولا علاوه بر بار شعاعی قادر به تحمل بار محوری نیز هستند.به استثنای آن دسته از رولبرینگ های استوانن ای که یکی از حلقه های آن از یک یا دو طرف لبه ندارند.

بار محوری

بلبرینگ های کف گرد و بلبرینگ های با چهار نقطه تماس مناسب ترین بیرینگ ها جهت تحمل بار های محوری هستند.

بار مرکب

بار مرکب شامل یک بار شعاعی و یک بار محوری است.قدرت تحمل بار محوری یک بیرینگ بستگی به زاویه تماس دارد هرچه این زاویه بزرگتر باشد قدرت تحمل بار محوری نیز بیشتر می شود.قدرت تحمل بار محوری بلبرینگ های شیار عمیق بستگی به لقی داخلی بیرینگ دارد.در مورد بار های مرکب پر مصرف ترین بیرینگ ها بلبرینگ های تماس زاویه ای یک یا دو ردیفه و نیز رولبرینگ های مخروطی هستند.

بار ممان

وقتی بار بصورت خارج از مرکز بر بیرینگ اعمال شود این امر باعث ایجاد بار به صورت ممان می شود.بیرینگ های دو ردیفه شیار عمیق یا تماس زاویه ای برای خنثی کردن این بار ها مناسب هستند.بهتر از آنها بیرینگ های تماس زاویه ای تک ردیفه یا مخزوطی است که به صورت دوتایی جفت شده باشند.

ناهمراستایی

ناهمراستایی بین شافت و محفظه در بیرینگ های صلب تولید اشکال می کند.در اینگونه موارد باید از بلبرینگ های خود تنظیم یا رولبرینگ های بشکه ای شعاعی و کف گرد استفاده کرد.مقدار مجاز ناهراستایی در هر بیرینگ در قسمت اطلاعات فنی آن بیرینگ توسط سازندگان آنها ارائه می شود.

دقت

در کاربرد های نظیر ماشین های تراش که ملزم به داشتن دقت زیاد است یا مواردیکه سرعت بسیار بالاست لازمست از بیرینگ های دقیق استفاده کنیم.در این حالت باید از آن دسته از بیرینگ هایی که توسط کارخانجات سازنده آنها در محدوده تلورانس خاصی تولی می شود و تحت عنوان گروه بیرینگ های دقیق معرفی می گردند استفاده نمود.

سرعت

دما مسئله محدود کننده سرعت است بلبرینگ های شیار عمیق معمولا بالاترین سرعت را دارند.بیرینگ های کف گرد عموما دارای سرعت های بالا نسیتند.

کارکرد بی سروصدا

در شرایکی نظیر لوازم خانگی این مسئله اهمیت دارد.نوع مخصوصی از بلبرینگ های شیار عمیق برای این منظور طراحی شده اند.

سفتی

مقدار تغییر شکل الاستیکی در بیرینگ های تحت فشار بیانگر سفتی است.رولبرینگ ها معمولا سفتی بیشتر نسبت به بلبرینگ ها دارند.این مسئله در کاربرد هایی نظیر ماشین های ابزار اهمیت زیادی دارد.

جابجایی محوری

در مواردیکه بنا به عللی نظیر انبساط حرارتی و شافت تغییر طول داده و باعث افزایش تنش در بیرینگ شود لازمست از بیرینگ هایی نظیر رولبرینگ های استوانه ای که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی آن دارای لبه نیست استفاده شود تا بیرینگ بتواند همراه با افزایش طول شافت در امتداد محوری جابجا شود.مقادیر مجاز این جابجایی در قسمت اطلاعات فنی این بیرینگ ها توسط سازندگان آنها ارائه می شود.اگر در اینگونه موارد از بلبرینگ های شیار عمیق یا رولبرینگ های بشکه ای استفاده شود باید یکی از حلقه های دخلی یا بیرونی انظباق شل داشته باشد.

انتخاب بیرینگ

10 / 10
از 41 کاربر

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()